Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ

Bệnh tâm lý có thể xảy ra với bất cứ ai. Berlin có một mạng lưới dịch vụ khám chữa bệnh tâm lý dày đặc. Sau đây là danh sách các dịch vụ mà phần lớn do các cơ sở có nhân viên người Việt làm việc thuộc mạng lưới Sức khỏe tinh thần đảm nhiệm.