Giám hộ về mặt luật pháp

Việc giám hộ về mặt luật pháp được tòa giám hộ chỉ định khi một người lâm vào tình trạng khó khăn vì bệnh tật cơ thể, tâm lý và / hoặc trí tuệ mà không tự giải quyết được việc của mình. Người giám hộ do tòa chỉ định.

Người giám hộ pháp lý có thể đảm nhiệm những lĩnh vực sau: chăm sóc sức khỏe, quyết định nơi lưu trú, tài sản (giải quyết công việc liên quan đến tài chính), đai diện trước cơ quan chính quyền, nhà cửa, thư tín. Những lĩnh vực nào đương sự tự giải quyết được thì tòa sẽ không giao cho người giám hộ làm. Tòa sẽ xác định trong một phiên tại tòa những việc đương sự tự làm được và những việc đương sự cần người giám hộ.