Dành cho nhân viên chuyên ngành

Nhân viên thuộc lĩnh vực công tác nhập cư, giúp đỡ gia đình trong việc nuôi dạy con cái, hỗ trợ hội nhập dành cho bệnh nhân tâm lý cũng như nhân viên chăm sóc y tế có thể tải xuống tư liệu về mạng lưới Sức khỏe tinh thần dành cho người nhập cư gốc Việt, tờ rơi quảng cáo của các tổ chức đối tác trong mạng lưới cũng như tài liệu các buổi hội thảo từ trước đến nay.