Trung tâm tư vấn

Cơ sở kết nối và tư vấn tâm lý xã hội

Cơ sở kết nối và tư vấn (KBS) làm công tác tư vấn không chỉ bệnh nhân mà còn cả người nhà bệnh nhân và những ai quan tâm. Các dịch vụ của KBS bao gồm giúp giao tiếp xã hội qua các hoạt đông giải trí, lập nhóm sở thích và tư vấn riêng từng người. Nhiều KBS tổ chức các hoạt động đặc biệt như đi chơi theo nhóm, đi picknick, hoạt đông văn hóa thể thao, âm nhạc hoặc cung cấp bữa ăn trưa nóng cho những người tham gia. Ngoài ra, đây cũng là nơi các nhóm tự giúp đỡ gặp gỡ nhằm giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn mà không cần đến hỗ trợ của chuyên gia hướng dẫn.

 

Ban phụ trách tâm thần xã hội

Sozialpsychitrischer Dienst (SpD) là một ban của Sở y tế quận. Nhân viên ở đây (bác sĩ, nhân viên xã hội, bác sĩ tâm lý, v.v …) tư vấn và giúp đỡ bệnh nhân tâm lý, bệnh nhân bị nghiện hoặc thiểu năng trí tuệ.  Việc tư vấn, giúp đỡ và can thiệp trong trường hợp khủng hoảng có thể được tiến hành ở công sở hoặc tại nhà. SpD có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý tinh thần người dân trong trường hợp khẩn cấp.