Đại diện cho lợi ích của người bệnh

Tự giúp đỡ

Tự giúp đỡ là hình thức tự thân vận động và cùng với những người khác tìm kiếm thông tin và giải pháp. Các nhóm tự giúp đỡ kết nối những người có cùng hoàn cảnh với nhau (ví dụ bệnh tật). Nơi gặp gỡ của những nhóm này thường ở các trung tâm tư vấn tâm lý xã hội (http://kbs-berlin.net/) hoặc trung tâm kết nối nhóm tự giúp đỡ (https://www.sekis-berlin.de/). Những ai quan tâm có thể tham gia nhóm đã có sẵn hoặc tự lập ra nhóm mới.

Vietnam-Gruppe für psychisch kranke Menschen
Vietnamesischsprachige Selbsthilfegruppe für psychisch kranke Menschen.
Mi 11 – 13 Uhr, Dorfstrasse 4, 12621 Berlin
WEB | Mail | Tel: 030-565 99 59 45
(Frau Kim Vogel, Frau Nhung Nguyen, Frau Hang Hoang)