Dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội dành cho các bà mẹ Việt Nam

18.10.2018

Với những phụ nữ Việt Nam mắc chứng trầm cảm, nhưng chưa đủ mạnh dạn tìm đến tư vấn về tâm lý, vì có thể họ không hề biết đó là bệnh trầm, mặc dù chứng bệnh này là một cản trở lớn trong cuộc sống hàng ngày, nay đã có nơi tư vấn bằng tiếng việt miễn phí cấp cơ sở. Dịch vụ này được gây dựng và phát triển bởi nhóm cộng tác giúp đỡ những bà mẹ người Việt Nam mắc chứng trầm cảm. Dịch vụ miễn phí này trước mắt được 2 Công ty xã hội là Ostkreuz City và Wuhletal tiến hành mỗi Công Ty 2 buổi một tháng. Tờ rơi tiếng Việt để tải xuống.