Tài liệu

Aus dem Netzwerk

Plakat „Netzwerk für Seelische Gesundheit von vietnamesischen Migrant*innen“ Poster Mạng lưới Sức khỏe tinh thần cho người Việt Nam tại Berlin
Übersicht vietnamesischsprachiger Angebote (für Einrichtungen) Tổng quát các cơ sở có nhân viên người Việt tại Berlin  (dành cho nhân viên chuyên ngành), Stand 01. November 2020
Übersicht vietnamesischsprachiger Angebote (für Klient:innen), Vietnamesisch, Tổng quát các cơ sở có nhân viên người Việt tại Berlinbằng tiếng Việt, Stand 27/07/2023
Übersicht vietnamesischsprachiger Angebote (für Klient:innen), Deutsch, Tổng quát các cơ sở có nhân viên người Việt tại Berlin (bằng tiếng Đức),  Stand 15. 27/07/2023
Übersicht vietnamesischsprachiger Materialien für Eltern, Tổng quát các tài liệu liên quan đến dạy dỗ con cái bằng tiếng Việt cho các bậc cha mẹ,  Stand 03. November 2021.