Chăm sóc trong trường hợp khẩn cấp

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp tại Berlin

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp (Berliner Krisendienst) giúp đỡ và hỗ trợ những người đang bị khủng hoảng tinh thần và lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm thần. Lý do để một người liên lạc với trung tâm hỗ trợ khẩn cấp có thể là bệnh tâm lý, ý định tự sát, sang chấn tâm lý, trầm cảm, sợ hãi và hoảng sợ, thiểu năng trí tuệ, chia ly và mất mát, nghiện ngập, mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng v.v … Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp Berlin cũng giúp đỡ những người liên quan như vợ chồng, bạn đời, họ hàng, bạn bè, đồng nghiêp hoặc láng giềng. Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp hoạt động phi lợi nhuận, làm việc 24 tiếng trong ngày. Tại Berlin có 9 địa điểm. Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp tư vấn vô danh theo mong muốn của bạn. Bạn có thể đến trung tâm, gọi điện thoại hoặc trong trường hợp khẩn cấp bạn có thể được tư vấn tại chỗ.

Berliner Krisendienst Region Ost
(für Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf)
täglich von 16-24 Uhr
Irenenstr. 21A | 10317 Berlin
Tel 030-390 63-70