Về Chúng Tôi

Mạng lưới sức khỏe tinh thần cho người nhập cư Việt Nam bao gồm bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, nhân viên xã hội, điều dưỡng, nhân viên của các trung tâm giúp đỡ tâm lý xã hội, các nhà khoa học cũng như các thành viên của các hội người nhập cư và trung tâm tư vấn dành cho người nhập cư. ( đối tác) Mạng lưới sức khỏe tinh thần phục vụ việc trao đổi chuyên môn, cung cấp thông tin và tương trợ lẫn nhau. Đồng thời mạng lưới cũng giới thiệu tất cả các dịch vụ liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho cộng đồng người Việt. Các dịch vụ này bao gồm hướng dẫn phòng ngừa, tư vấn, chẩn đoán phù hợp với văn hóa tập quán dân tộc bằng tiếng mẹ đẻ hoặc chẩn đoán với sự hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ, điều trị ngoại trú, bán trú và nội trú nối tiếp phù hợp văn hóa của người Việt cũng như điều trị phục hồi chức năng và tái hội nhập trong khuôn khổ các chương trình giúp đỡ hội nhập tâm lý xã hội. ( Giới thiệu) Những người bị bệnh và người thân có thể tìm kiếm thông tin về rối loạn tâm lý và các hình thức giúp đỡ cụ thể ở đây. ( Tìm giúp đỡ)

Tải tài liệu

Tại đây, bạn có thể tải xuống tài liệu và tờ rơi quảng cáo của mạng lưới Sức khỏe tinh thần và các tổ chức đối tác.

Giải thích thuật ngữ

“Betreutes Wohnen” oder” Betreuung” là gì? Bạn có thể xem phần giải thích dễ hiểu các thuật ngữ trong lĩnh vực công tác xã hội giúp đỡ người bệnh tâm lý ở đây.

Giúp đỡ

Tại đây, bạn có thể truy cập thông tin về các rối loạn tâm lý thường gặp. Triệu chứng đặc trưng của những rối loạn đó là gì và bệnh có thể được điều trị bằng những cách nào? Bác sĩ và các nhà tâm lý thuộc mạng lưới Sức khỏe tinh thần sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn.

Kontakt

Verband für interkulturelle Arbeit (VIA)

Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V.

Petersburger Str. 92 | 10247 Berlin

Telefon 030/ 2900 7155

info@via-in-berlin.de

Die Erstellung der Website wurde gefördert durch

Charité Universitätsmedizin Berlin, CBF

Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie

Spezialambulanz für vietnamesische Migrant*innen

Hindenburgdamm 30 | 12203 Berlin

tuvan-vietnam@charite.de

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge

Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Spezialambulanz für vietnamesische Migrant*innen

Herzbergstraße 79 | 10365 Berlin

tuvan-vietnam@keh-berlin.de