Tổng quan hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần

Ai cũng có thể bị bệnh tâm lý. Berlin có một mạng lưới dịch vụ khám chữa bệnh tâm lý dày đặc. Sau đây là danh sách các dịch vụ phần lớn do các cơ sở thuộc mạng lưới Sức khỏe tinh thần đảm nhiệm.

Thông tin liên lạc giúp đỡ trị liệu tâm lý tại các quận ở Berlin:

https://www.berlin.de/lb/psychiatrie/in-den-bezirken/bezirksseiten/