SprInt Berlin mới có thêm dịch vụ phiên dịch cho người Việt!

Hỗ trợ ngôn ngữ và hòa nhập (gọi tắt là SprInt) là một trung tâm cung cấp dịch thuật chuyên môn cao. Các nhân viên phiên dịch làm việc tại đây phải trải qua 18 tháng học nghề và thi để được cấp bằng của SprInt và chỉ được phép làm việc trong các lĩnh vực y tế sau:

. Dịch vụ y tế công cộng (ÖGD)

. Các dự án chăm sóc sức khỏe, giáo dục và xã hội ở Berlin do Bộ Chăm sóc, Y tế và Bình đẳng của Thượng viện (gọi tắt là SenGPG) tài trợ.

. Các trại tị nạn tại Berlin (tiếng Đức Gemeinschaftsunterkünfte) của LAF (Văn phòng giải quyết các vấn đề tị nạn).

Gần đây, SprInt cũng đã có dịch vụ phiên dịch cho người Việt.

SprInt Berlin được tài trợ bởi Bộ Chăm sóc Y tế, Điều dưỡng và Bình đẳng của Thượng viện cung cấp dịch vụ phiên dịch trong lĩnh vực y tế. Chỉ các cơ sở nêu trên mới được phép gọi phiên dịch viên miễn phí từ SprInt.

Dịch vụ phiên dịch được cung cấp trực tiếp tại các cơ sở ghi trên, qua điện thoại, hoặc qua video trực tuyến, có thể gọi ngay lập tức hoặc theo lịch hẹn.

Dưới đây là dịch vụ đặt lịch của SprInt Berlin.

ĐT: 030/235 99 470

Email: service@sprint-berlin.de

Ngoài ra cũng có thể đặt lịch online.

Các Termin đến các công sở, hoặc phiên dịch tại các cơ quan trong lĩnh vực giáo dục sẽ có đội ngũ phiên dịch viên tại các cơ sở sau.

*Lưu ý: dành cho những ai ở trại tị nạn Berlin: Các bạn có thể nhờ nhân viên trong trại gọi xin phiên dịch viên của SprInt vì chỉ có các cơ sở này mới có quyền đặt miễn phí!